Specijalizovani sajt za studente ekonomije, menadžmenta
i srodnih oblasti!

Seminarski radovi - ekonomija , menadžment ...

                              lupa podesena

Mi smo tim ekonomista koji se bavi pružanjem pomoći u vezi izrade seminarskih radova iz oblasti ekonomije. Rešili smo da napravimo specijalizovan sajt koji je namenjen našim dragim kolegama, tj. studentima ekonomije, menadžmenta i srodnih oblasti. Sajt sadrži seminarske radove koji su prošli našu proveru. Nemamo nikakve veze sa sličnim sajtovima. Postavili smo standard kvaliteta koji podrazumeva:

1. Svaki izvor koji se citira u seminarskom radu precizno je stavljen u fusnotu

2. Svaki rad je rađen na osnovu korišćene stručne literature ili konkretnog primera iz prakse

3. Ni u jednom radu nije korišćen copy /paste sa interneta

4. Svaki rad sadrži strukturu koja je utvrđena temom rada

5. Svi radovi su visoko ocenjeni

Napominjemo da nam nije cilj da studenti preuzimaju radove i da takve predaju profesorima nego da na osnovu naših radova dobiju ideju i potreban materijal kako bi mogli da sastave svoj rad.